Kontakt

Adres

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Email
Telefon

AGMAR SA w restrukturyzacji z siedzibą w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308929, NIP: 817-10-01-134, REGON: 690304062, BDO 000064337, o kapitale zakładowym w wysokości 1 017 000,00 PLN, kapitał wpłacony 1 017 000,00 PLN.